อัยการสระบุรีตรวจที่เกิดเหตุบันทึกพยานหลักฐาน ‘โลกทัศน์ใหม่อัยการไทย’ ทุกจังหวัดทำได้ใน’คดีสำคัญ’

   สถานการณ์ทั้งการเมือง เศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งความยุติธรรมของประเทศไทยในวันนี้ 

คนที่บอกว่าเรายังดีกว่าอีกหลายประเทศมากมาย ก็ล้วนแต่เป็น คนส่วนน้อยที่ได้เปรียบในสังคมแทบทั้งสิ้น

Read More