คณะรัฐมนตรี ออก พ.ร.ก.ขัดต่อรัฐธรรมนูญ สภาผู้แทนฯ จำเป็นต้องเห็นชอบหรือไม่?

ช่วงนี้เรื่องที่ประชาชนคนไทยต้องจับตา นอกจากความเคลื่อนไหวของพรรคการเมืองในการหาเสียงเลือกตั้งเพื่อแข่งขันกันเป็นรัฐบาล จะได้มีอำนาจบริหารประเทศทำให้เศรษฐกิจของประชาชนรวมทั้งตัวเองและพรรคพวกดีขึ้นไปพร้อมกัน!

Read More