กระบวนการยุติธรรมสามานย์ คนจน ‘ออกหมายจับ’ ง่าย ทหาร ตำรวจผู้ใหญ่ แค่ออก ‘หมายเรียก’ ยังแสนยาก

ปัจจุบันความเชื่อถือเชื่อมั่นของประชาชนต่อกระบวนการยุติธรรมอาญาไทยในทุกขั้นตอนอยู่ในภาวะวิกฤตอย่างร้ายแรงยิ่ง!

          คำว่า บุคคลย่อมเสมอกันโดยกฎหมาย ตามที่ รัฐธรรมนูญทุกฉบับบัญญัติไว้ นับแต่ปี พ.ศ.2475 หลังการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์เป็นประชาธิปไตยเป็นต้นมา

Read More

สป.ยธ.ยื่นสภาผู้แทนฯปฏิรูปการออก’หมายเรียก-หมายจับ’ต้องผ่านอัยการกันผู้บริสุทธิ์เป็นแพะ

ที่รัฐสภา วันที่ 26 พ.ย. 2563 – ผศ. ร.ต.อ. ดร. วิเชียร  ตันศิริคงคล   ประธานสถาบันเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม (สป.ยธ.) และนายบุญแทน ตันสุเทพวีรวงศ์ กรรมการสป.ยธ. ยื่นหนังสือผ่าน นายอดิลัน  อาลีอิสเฮาะ  ประธานคณะอนุกรรมาธิการการยุติธรรม

Read More

พ.ร.บ.ชุมนุมสาธารณะ นำมาบังคับใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉินไม่ได้!     

      สังคมไทยในปัจจุบันที่มีความเหลื่อมล้ำทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และ แม้กระทั่ง “ความยุติธรรม” ระหว่างคนรวยกับคนจน รวมทั้งผู้คนที่เป็น ฝ่ายไร้อำนาจรัฐ อย่างมากนั้น

Read More