อย่าให้อายเชื้อโรค –  ดร.น้ำแท้ มีบุญสล้าง

          ปัจจุบันนานาประเทศเผชิญความยากลำบากจากการ  ระบาดของไวรัส Covid-19 ส่งผลให้ผู้ติดเชื้อไวรัสทั่วโลกมีจำนวนเกินหนึ่งล้านคน เสียชีวิตหลายหมื่นคนไปแล้ว สำหรับประเทศไทยก็เช่นกัน การระบาดของไวรัส Covid-19

Read More