กระบะเทกระจาดนักเรียนอาชีวะ13ศพ!  รัฐจะแก้ปัญหาการบาดเจ็บล้มตายบนถนนอย่างไร?-รายการ’ยุติธรรมวิพากษ์’EP09

“กระบะเทกระจาดนักเรียนอาชีวะ 13 ศพ!  รัฐจะแก้ปัญหาการบาดเจ็บล้มตายบนถนนอย่างไร?”

-ปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุบาดเจ็บล้มตายจำนวนมาก

-มาตรการตั้งด่าน กวดขันผู้ขับขี่ ป้องกันได้แค่ไหน

Read More