รณรงค์ขจัดความรุนแรง โดยไม่ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมจะได้ผลหรือ ยุติธรรมวิพากษ์ EP.28

รณรงค์ขจัดความรุนแรง โดยไม่ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมจะได้ผลหรือ ยุติธรรมวิพากษ์ EP.28

-องค์กรสหประชาชาติได้รับรองให้วันที่25 พ.ย.ของทุกปีเป็นวัน”ขจัดความรุนแรงต่อสตรีสากล” ประเทศไทยได้มีมติครม.กำหนดให้เดือนพ.ย.ของทุกปี เป็นเดือนรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี

Read More