ดัชนีความโปร่งใสไทยอันดับร่วงมาที่​104 เหตุรับสินบนบ่อนพนัน-แรงงานผิดกฎหมาย

เมื่อวันที่ 28 ม.ค. 2564- นายนิวัติไชย เกษมมงคล รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ในฐานะโฆษกสำนักงาน ป.ป.ช. แถลงว่า องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International หรือ TI)

Read More