หวย 30 ล้านของใคร เรื่องง่ายๆ ทำไมจึงกลายเป็นเรื่องยาก?- พันตำรวจเอกวิรุตม์ ศิริสวัสดิบุตร

    การเลือกนายกรัฐมนตรี แบบพิสดาร เพื่อให้ไปจัดตั้งรัฐบาลตามบทเฉพาะกาลมาตรา 272 ของรัฐธรรมนูญ 2560 ที่ให้ ส.ว.แต่งตั้ง 250 คน ลงคะแนนร่วมกับ ส.ส. ผู้แทนประชาชนจำนวน 500 คน

Read More