เลขาศาลฯแจงเรื่องประกันตัว อ้างหลักสากลเกรงทำผิดซ้ำสั่งไม่ปล่อยตัวชั่วคราวได้

เมื่อวันที่ 23 เม.ย.2564 นายพงษ์เดช วานิชกิตติกูล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม กล่าวถึงกรณีที่มีการตั้งคำถามต่อการพิจารณาและมีคำสั่งของศาลยุติธรรมในการร้องขอปล่อยชั่วคราวในคดีอาญาบางคดีที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลยุติธรรม

Read More