หลักการสากลในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา-ดร.น้ำแท้ มีบุญสล้าง

ดร.น้ำแท้ มีบุญสล้าง อัยการจังหวัด สำนักงานอัยการคดีศาลแขวง จ.สุพรรณบุรี บรรยายในหัวข้อ “หลักการสากลในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา” International Principles in Criminal Justice System

Read More