ปัญหาประชาชน’ติดคุกล่วงหน้า’ก่อนศาลมีคำพิพากษาว่ากระทำผิด!-พันตำรวจเอกวิรุตม์ ศิริสวัสดิบุตร   

เป็นที่ทราบกันดีว่า กระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่ล้าหลังของไทย ในปัจจุบัน ได้ก่อให้เกิดปัญหาสังคมและนำมาซึ่งความขัดแย้งต่างๆ ในหมู่ผู้คนขึ้นมากมาย

Read More