‘หมายจับ’ ต้องปฏิรูปอย่างไร  เพื่อไม่ให้ศาลถูกตำรวจใช้เป็นเครื่องมือกลั่นแกล้งประชาชนได้

   ต่อปัญหากระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่ ล้าหลังของไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในชั้นการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน 

รวมทั้งการสั่งคดีของพนักงานอัยการ ที่หลายกรณีผลคดีไม่ตรงกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้น

Read More