ประธานศาลฎีกาถกผู้พิพากษาได้ข้อยุติผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจห้ามคนออกนอกบ้านโดยไม่ใส่หน้ากากอนามัย ศาลใช้ดุลยพินิจกำหนดโทษเป็นรายคดีได้

เมื่อวันที่ 17เม.ย.2563  นายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ ประธานศาลฎีกา ได้เรียกประชุมหารือข้อราชการทางไกลผ่านจอภาพกับอธิบดีผู้พิพากษาภาค และอธิบดีผู้พิพากษาศาลที่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาความผิด ในคดีฝ่าฝืนคำสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 (กรณีหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากป้องกัน) เพื่อพิจารณาปัญหาข้อกฎหมายต่างๆ ได้ข้อสรุปว่า

Read More