สุวรรณภูมิรั่ว เพราะคำสั่งไม่ชัดเจน      –  พันตำรวจเอกวิรุตม์ ศิริสวัสดิบุตร

โรคระบาดจากไวรัสสายพันธุ์ใหม่ร้ายแรงในประวัติศาสตร์รอบร้อยปีของมนุษยชาติครั้งนี้ ปัญหาที่สำคัญก็คือ ไม่มีใครยืนยันหรือแม้กระทั่ง คาดหมาย ได้ว่า จะสิ้นสุดลงเมื่อใด? และจะส่งผลให้ผู้คนทุกชาติภาษาเจ็บป่วยล้มตายลงมากน้อยเพียงใด?

Read More