‘แผนประทุษกรรม’งานโง่ๆ ที่ตำรวจผู้น้อย จำใจทำเพื่อให้ตำรวจผู้ใหญ่ได้ออกสื่อ

                ปัจจุบันนี้ไม่มีใครรู้ว่า  แต่ละวันเดือนปีมีอาชญากรรมหรือการกระทำความผิดอาญาสารพัดเกิดขึ้นจริงในสังคมไทยมากน้อยเพียงใด?

เพราะหากความผิดเรื่องไหนที่ประชาชนไม่ได้ไปแจ้งต่อพนักงานสอบสวนที่สถานีจำนวนคดีนั้นก็จะไม่ปรากฎ 

Read More

เจาะลึกสัญญาอนุญาโตตุลาการ ไยจึงยอมเสียค่าโง่?-กมล กมลตระกูล            

ว่าด้วยเรื่องค่าโง่ ….รัฐบาลไทยต้องจ่ายค่าโง่ทุกคดี ไม่เคยมีคดีไหนเลยที่ คณะกรรมการอนุญาโตตุลาการ มีคำชี้ขาดให้รัฐบาลชนะแม้แต่คดีเดียว แบบนี้จะเรียกว่าระบบนี้มีความเป็นกลางและยุติธรรมได้อย่างไร เช่น คดีดอนเมืองโทลล์เวย์ คลองด่าน โฮปเวลล์ สัมปทานทางด่วนขั้นที่ 2 ฯลฯ

Read More