ส.ว.ชำแหละ!ประกาศคสช.115/57-ร่างกฎหมายปฏิรูปตำรวจทำลายระบบการถ่วงดุลอำนาจ หมกเม็ดให้ตร.ขี่คออัยการ ขัดรธน.

เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 2563 นายเฉลิมชัย เฟื่องคอน สมาชิกวุฒิสภา( ส.ว.) กล่าวอภิปราย รายงานการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ เรื่อง แผนการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม โดยกล่าวถึงการถ่วงดุลอำนาจระหว่างพนักงานสอบสวนกับพนักงานอัยการ การทำความเห็นแย้งคำสั่งไม่ฟ้อง  ตาม ป.วิ อาญา มาตรา 142-145

Read More