ไร้ส่วย ไร้รีดไถ ตำรวจเยอรมัน เปรียบเทียบตำรวจไทย – ยุติธรรมวิพากษ์ EP.54

เล่าเรื่องตำรวจเยอรมัน รศ.ดร.สมบัติ เบญจศิริมงคล อดีตนายกสมาคมนักเรียนไทยในเยอรมัน

Read More