นายกฯคลอดระเบียบขับเคลื่อนการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งเด่วน

เมื่อวันที่ 9 ก.ย.2563 – พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ออกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขับเคลื่อนการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน

Read More