มิติใหม่ ‘อัยการไทย’  ‘สอบพยาน’ และ ‘รวบรวมหลักฐานเอง’ได้

      มีผู้คนที่สนใจปัญหางานรักษากฎหมายและกระบวนการยุติธรรมทางอาญาถามกันมากกว่า ร่าง พ.ร.บ.ตำรวจ ฉบับที่กำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาของสองสภาขณะนี้ จะส่งผลทำให้มีการปฏิรูป ระบบตำรวจและการสอบสวนคดีอาญา ของชาติบ้างหรือไม่ มากน้อยเพียงใด?

Read More