มิติใหม่อัยการแผ่นดิน!’วงศ์สกุล’ระดมความเห็นปรับโครงสร้างมุ่งสู่มาตรฐานสากล

เมื่อวันที่ 5 พ.ย.2563 ที่อิมแพ็คฟอรั่ม ฮอลล์ 4 เมืองทองธานี  สำนักงานอัยการสูงสุด จัด การสัมมนาเชิงวิชาการ “มิติใหม่อัยการแผ่นดิน” โดยมีผู้บริหารและพนักงานอัยการทั่วประเทศ 1,529 คน พร้อมข้าราชการฝ่ายธุรการกว่า 500 คน คนเข้าร่วม 

Read More