ศาลจ.นครสวรรค์ ชี้’มาวิน’ถูก’โจ้’กับพวกรวม 7 คน ใช้ถุงคลุมหัวจนขาดอากาศหายใจเสียชีวิต

เมือวันที่ 20 ต.ค. 2564 ศาลจังหวัดนครสวรรค์ อ่านคำสั่งคดีชันสูตรการเสียชีวิต หมายเลขดำ ช.7/2564 ที่พนักงานอัยการจังหวัดนครสวรรค์ยื่นคำร้องขอไต่สวนการตายของ นายจิระพงศ์ หรือ มาวิน ธนะพัฒน์ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ป.วิ.อ.) มาตรา 150

Read More