‘ผู้นำตำรวจชั่ว’ กับการย้ายตำรวจแบบทำลายชีวิต และครอบครัว!

การออกคำสั่งเลื่อนตำแหน่งและแต่งตั้งโยกย้าย ตำรวจไทยผู้มียศแบบทหารตั้งแต่ชั้นนายพลไปจนถึงร้อยตำรวจตรี ประจำปีงบประมาณ 2565 ซึ่งน่ามีรวมกว่าครึ่งหมื่นตำแหน่งที่เพิ่งผ่านพ้นไป

Read More