เด้ง!ผบก.ทท.2เข้ากรุ หลังโดนแฉตั้ง’ทีมเฉพาะกิจ’ออกรีดส่วยสถานบันเทิง

เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 25 63  พล.ต.ท.นิทัศน์ ลิ้มศิริพันธ์ ผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว (ผบช.ทท.) ได้มีคำสั่งที่ 2101/2563 เรื่องให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติราชการแทนและรักษาราชการแทน ใจความว่า ตามคำสั่งกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว ที่ 2100/2563 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง

Read More