ACT จี้นายกฯเปิดเผยรายงานการสอบสวน-เร่งลงโทษคนผิดคดี’บอส อยู่วิทยา’

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)  ออกจดหมายเปิดผนึกถึงนายกฯ ขอให้เปิดเผยรายงานผลการสอบสวนคดีบอส อยู่วิทยา ชุดนายวิชา มหาคุณ เป็นประธาน ให้ประชาขนได้รับทราบอย่างโปร่งใส และเร่งเอาตัวคนผิดมาลงโทษ กู้วิกฤติศรัทธาทุกฝ่ายกลับมา

Read More