‘ทหารแจ้งความจับ 7 พรรคฝ่ายค้าน เข้าข่ายความผิดหรือไม่?’ รายการ ‘ยุติธรรมวิพากษ์’-EP12

“ทหารแจ้งความจับ 7 พรรคฝ่ายค้าน เข้าข่ายความผิดหรือไม่?”

-ปัญหาการแจ้งความเท็จเกิดขึ้นได้อย่างไร   ควรแก้ไขป้องกันด้วยวิธีใด? 

รายการ “ยุติธรรมวิพากษ์”-EP12

สถาบันเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม (สป.ยธ.)

Read More