อดีตผู้ว่าฯเสียดายอำนาจสอบสวนห่างไกลจากตัวนักปกครองส่งผลเสียต่อระบบสังคม บ่อน ซ่องโสเภณี สถานบริการเถื่อน ส่งส่วยนอกกฎหมายเพียบ ปลุกศักดิ์ศรีสอบสวนตามข้อคับมท.ปี23ได้ทุกเรื่อง

เมื่อวันที่ 12 ก.พ.2563 ดร.นเรศ จิตสุจริตวงศ์ กรรมการสมาคมนักปกครองแห่งประเทศไทย อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดตรังและปทุมธานี อดีตกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ เผยแพร่บทความ เรื่อง “ความสำคัญของงานสอบสวนคดีอาญาต่อนายอำเภอและผู้ว่าราชการจังหวัด” ผ่าน ชมรมพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง มีเนื้อหาดังนี้

Read More