40องค์กรประชาชนจี้ประธานสนช.เร่งคัดเลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อกสม.โดยเร็ว

เมื่อวันที่14 ธ.ค.2561 องค์กรสิทธิมนุษยชน 40 องค์กร และบุคคลที่ทำงานด้านสิทธิมนุษยชน 40 คน ทำจดหมายเปิดผนึกถึงประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เรียกร้องให้ประธานสนช.ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.)ตามคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 8

Read More