วิพากษ์รายงาน UPR ตบหน้ารัฐบาลไทย จี้รัฐสภาสานต่อตรวจสอบคำมั่นที่ให้ไว้กับประชาคมโลก

เมื่อวันที่ 25 พ.ย.2564   คณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย (ครป.) ร่วมกับมูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา เครือข่าย Police Watch Thailand, ACFOD และ Alliance for Free Burma Solidarity จัดเวทีอภิปรายวิพากษ์รายงาน UPR

Read More

ครป.หวั่น’ไวรัสโควิด-19ลามเรือนจำเรียกร้องปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องขังบางส่วนที่อยู่ในข่ายสมควรได้รับการพิจารณา หนุนปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทั้งระบบแก้ปัญหาที่ต้นทาง

เมื่อวันที่2 เม.ย.2563 คณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย (ครป.)  ออกแถลงการณ์ เรื่อง ความยุติธรรมในสถานการณ์เปลี่ยนผ่านฉุกเฉิน   ระบุว่า  จากกรณีที่เกิดการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสหรือโควิด 19 รัฐบาลได้ออกมาตรการฉุกเฉินหลายประการที่จำเป็นเพื่อหยุดยั้งการแพร่ขยายตัวของเชื้อโรคอุบัติใหม่ โดยได้รับความร่วมมือจากบุคลากรด้านสาธารณสุขอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติภารกิจเร่งด่วนร่วมกับภาคเอกชนเพื่อขับเคลื่อนสถานการณ์ฉุกเฉินร่วมกันในภาวะวิกฤต

Read More