“ผมถามดังๆในคดีที่มีพยานหลักฐานมากมายแต่ตำรวจทำความเห็นให้สั่งไม่ฟ้องให้อัยการ มีความรับผิดชอบอะไรไหม ไม่มี” -ดร.น้ำแท้ มีบุญสล้าง

ผมถามดังๆในคดีที่มีพยานหลักฐานมากมายแต่ตำรวจทำความเห็นให้สั่งไม่ฟ้องให้อัยการ มีความรับผิดชอบอะไรไหม ไม่มี พยานหลักฐานไม่มีเลยแต่ทำความเห็นเสนอให้อัยการสั่งฟ้อง

Read More