เด้ง!ผบก.ทท.2เข้ากรุ หลังโดนแฉตั้ง’ทีมเฉพาะกิจ’ออกรีดส่วยสถานบันเทิง

เด้ง!ผบก.ทท.2เข้ากรุ หลังโดนแฉตั้ง’ทีมเฉพาะกิจ’ออกรีดส่วยสถานบันเทิง

 

เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 25 63  พล.ต.ท.นิทัศน์ ลิ้มศิริพันธ์ ผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว (ผบช.ทท.) ได้มีคำสั่งที่ 2101/2563 เรื่องให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติราชการแทนและรักษาราชการแทน ใจความว่า ตามคำสั่งกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว ที่ 2100/2563 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีสื่อสังคมออนไลน์ เผยแพร่ข้อความ “บิ๊กสีกากี ระดมทีมเฉพาะกิจเก็บค่าตั๋วสถานบันเทิง” ระบุถึงอดีตผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดในภาคอีสานและปัจจุบันมาดำรงตำแหน่งในสังกัดกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว

ตำรวจ

โดยข่าวรายงานว่าบิ๊กสีกากีรายนี้ได้ระดมกึ่งบังคับลูกน้องให้เข้าร่วม “ทีมเฉพาะกิจ” ออกเก็บ “ค่าต๋ง ค่าตั๋ว” จากสถานประกอบการยามค่ำคืนในพื้นที่ภาคอีสานใต้ นั้น

 

เพื่อให้การบริหารราชการภายในกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและไม่เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14 และ 72 แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 และระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการตำรวจไปปฏิบัติราชการภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2563 ข้อ 8 (2) จึงให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติราชการและรักษาราชการแทน มีกำหนด 30 วัน ดังนี้

1.พล.ต.ต.รณกร ฤทธิรงค์ ผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยว 2 ปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการกองบัญชาการตำรวจ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย โดยให้ขาดจากต้นสังกัด

2.พล.ต.ต.ปฏิพัทธ์ สุบรรณ ณ อยุธยา รอง ผบช.ตำรวจท่องเที่ยว รักษาราชการแทน ผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยว 2

ทั้งนี้ ตั้งแต่ 15 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป.

สำหรับ พล.ต.ต.รณกร ฤทธิรงค์  เป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 37 และจะเกษียณอายุราชการในปี 2565 และเคยปรากฏเป็นข่าวจากกรณีที่ใช้วาจาไม่สุภาพที่สนามบินจังหวัดอุบลราชธานี หลังไม่พอใจการทำงานของเจ้าหน้าที่บริเวณจุดคัดกรองโควิด ภายในสนามบินนานาชาติอุบลราชธานี เหตุเกิดเมื่อวันที่ 13 เม.ย.2563  ซึ่งต่อมาภายหลัง พล.ต.ท.พูลทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์ ผบช.ภ.3 (ตำแหน่งในขณะนั้น) ได้ลงนามคำสั่งที่ 0018.112/2517 ลงวันที่ 25 เม.ย. 2563 ตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง พร้อมให้มาช่วยราชการที่ ศปก.ภ.3 เป็นเวลา 30 วัน แต่เรื่องก็ได้เงียบไป