ส.ส.อนาคตใหม่ชงร่างพ.ร.บ.ตำรวจรื้อก.ตช.-ก.ตร.ให้มีกก.ผู้ทรงคุณวุฒิ5คนขึ้นไปมาจากสภาผู้แทนฯเลือก แต่งตั้งยึดอาวุโส50%หวังแก้ปัญหาวิ่งเต้น

ส.ส.อนาคตใหม่ชงร่างพ.ร.บ.ตำรวจรื้อก.ตช.-ก.ตร.ให้มีกก.ผู้ทรงคุณวุฒิ5คนขึ้นไปมาจากสภาผู้แทนฯเลือก แต่งตั้งยึดอาวุโส50%หวังแก้ปัญหาวิ่งเต้น

ที่รัฐสภา 5 ก.พ.2563 นายวิรัช พันธุมะผล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากวันที่ 31 ม.ค. มีการแต่งตั้งโยกย้ายนายตำรวจซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่ามีการวิ่งเต้น ด้วยที่มาผ่านการแต่งตั้งโยกย้ายจะต้องยึดหลักอาวุโส และไม่มีการเสียเงินค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งนี้คนเห็นว่าตำรวจเป็นข้าราชการกระบวนการยุติธรรมที่สุดถ้าตำรวจไม่ได้รับความเป็นธรรมในการแต่งตั้งโยกย้าย แล้วตำรวจจะให้ความเป็นธรรมกับประชาชนได้อย่างไร

นายวิรัช กล่าวต่อว่า ในการนี้จึงได้เสนอร่างพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่..) พ.ศ. …. โดยมีการยกเลิกคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ(ก.ตช.) และคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ(ก.ตร.)ระบบเดิม และมีการเพิ่มเติมใหม่ คือ 1.มีก.ตร. ซึ่งมีอำนาจแต่งตั้งเฉพาะนายพลขึ้นไปในกองบัญชาการนั้น โดยประธานเป็น พลตำรวจเอกที่เกษียณแล้วที่มาจากการเลือกตั้งพลตำรวจตรีขึ้นไป 2.กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 5 คนขึ้นไปที่มาจากผู้ที่สมัครเพื่อให้สภาผู้แทนราษฎรเป็นคนเลือก

3.คณะกรรมการตำรวจที่มียศนายพลขึ้นไปรับราชการอยู่ ที่มาจากการเลือกตั้งของนายตำรวจตั้งแต่พลตรีขึ้นไป และ4.ข้าราชการตำรวจชั้นนายพลขึ้นไปที่เกษียณแล้ว 5 คน ที่ได้รับการเลือกตั้งจากข้าราชการตำรวจยศ พ.ต.ต.ขึ้นไป คือ ก.ตร.ใหญ่ แต่ยังมีคณะกรรมการตำรวจระดับกองบัญชาการซึ่งจะแต่งตั้งโยกย้ายในขั้นต่ำกว่านายพล ประกอบด้วยผู้บัญชาการภาคเป็นประธาน และมีตำรวจที่เกษียณแล้ว 5 คน พลตำรวจตรีซึ่งเคยรับราชการในกองบัญชาการที่ได้รับจากเลือกตั้งจากตำรวจยศพันตำรวจตรีขึ้นไป และนายพลที่ยังรับราชการ 5 คน ที่มาจากการเลือกตั้งของข้าราชการตำรวจ

“ทั้งหมดคือหลักประกันความยุติธรรมและเพื่อให้ตำรวจมีพลังและความตั้งใจการทำงาน นอกจากนี้ในร่างฯยังระบุว่าในการแต่งตั้งโยกย้ายตำรวจตะต้องยึดหลักอาวุโส50 เปอร์เซนต์ขึ้นไป รวมทั้งยังเพิ่มเติมในเรื่องพนักงานสอบสวนมีอำนาจสอบสวนตั้งแต่ร้อยตรีถึงพลตำรวจตรี โดยร่างฯ ดังกล่าวได้มีการยื่นเสนอไปเมื่อวันที่ 31 ม.ค.ที่ผ่านมา”นายวิรัช กล่าว