เหตุชิงทองรายวัน อะไรคือสาเหตุที่แท้จริง จะแก้ปัญหาอย่างไร ? รายการ “ยุติธรรมวิพากษ์”-EP.43

เหตุชิงทองรายวัน อะไรคือสาเหตุที่แท้จริง จะแก้ปัญหาอย่างไร ? รายการ “ยุติธรรมวิพากษ์”-EP.43

เหตุชิงทองรายวัน อะไรคือสาเหตุที่แท้จริง จะแก้ปัญหาอย่างไร ?

-เหตุชิงทองต่อเนื่อง5เหตุการณ์ มูลเหตุจูงใจที่แท้จริงที่เจ้าหน้าที่ไม่เปิดเผย
-จะสืบสาวถึงต้นเหตุที่แท้จริง เพื่อป้องกันแก้ปัญหาที่ต้นทางได้อย่างไร
-ใครอยู่เบื้องหลัง บ่อนการพนัน ยาเสพติด สถานบันเทิงผิดกฎหมาย แหล่งบ่มเพาะอาชญากรรม

รายการ “ยุติธรรมวิพากษ์”EP.43

สถาบันเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม (สป.ยธ.)
โดย ปรัชญาชัย ดัชถุยาวัตร และ พ.ต.อ.วิรุตม์ ศิริสวัสดิบุตร
ร่วมวิเคราะห์ วิพากษ์ ค้นหาความจริง พร้อมเสนอแนวทางแก้ไขปฏิรูป
ติดตามรายการ กด subscribe และกดกระดิ่งช่อง”ยุติธรรมวิพากษ์”ไม่พลาดการแจ้งเตือน